Waiting For The Worms Waters Roger

Denne nettsiden bruker en sikkerhetstjeneste for å beskytte seg mot elektroniske angrep. Handlingen du nettopp har utført utløste sikkerhetsløsningen. Det er flere handlinger som kan utløse denne blokken, inkludert å sende inn et bestemt ord eller en setning, en SQL-kommando eller misdannede data.

Hva kan jeg gjøre for å løse dette?

Venter på å kutte ut død ved. Venter på å rydde opp i byen. Venter på å følge ormene. Venter på å sette på en svart skjorte. Venter på å luke ut de sveklinger. Venter på å knuse i vinduene og sparke i sine dører. Venter på den endelige løsningen å styrke belastningen. Venter på å følge ormene. Venter på å skru på dusjen og fyre ovnene. Venter på dronninger og Coons og røde og jødene. Venter på å følge ormene.

Worms innkaller utenfor Brixton bussterminalen. Vi skal flytte sammen på ca 12:00 ned Stockwell Road .. .. Abbot Road . Tolv minutter til tre vi skal flytte sammen Lambeth Road mot Vauxhall Bridge. Nå når vi kommer til den andre siden av Vauxhall Bridge vi er i Westminster Borough området. Det er fullt mulig vi kan møte noen . Ved måten vi gå. . ... "

Waiting for ormer lyrics

venter, for å skjære av død ved. Venter, å rydde opp i byen. Venter, til følge, ormer. Venter, å sette på en svart hale. Venter, for å luke ut de sveklinger. Venter, å knuse i der vinduer og spark i det dører. Venter, for den endelige løsning av ødeleggelse som tømmene. Venter, å følge ormer. Venter, for å slå på dusjene og fyre ovnene. Venter, for queers og Coons og røde og jødene. Venter, å følge ormer.

(? Ville) Har du lyst til å se (ønsker du å se) Britannia regelen igjen? Min venn? All ya trenger å gjøre, er å følge, ormer. (Hahaha!) (Ville?) Har du lyst til å se (ønsker du å se) våre fargede fettere, hjem igjen. Min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge, ormer.

[Man bruke megafon:] "Vi venter på å lykkes og kommer til å innkalle utenfor Brixton Town Hall hvor vi kommer til å være .." Waiting, å kutte ut Deadwood venter, å rydde opp byen venter, å følge ormer venter, å sette på en svart skjorte venter, for å luke ut sveklinger venter, å knuse i vinduene og sparke i sine dører venter, for den endelige løsningen for å styrke belastning venter, for å følge ormer venter, slå på dusjer og brann ovner venter, for queers og Coons og de røde og jøder venter, å følge ormene

Har du lyst til å se Britannia regel igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene Vil du sende våre fargede fettere Hjemme igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene "Hammer, Hammer, Hammer,". [Mann med Megafon:] "Ormene vil innkalle utenfor Brixton busstasjon Vi skal flytte sammen på ca 12:00 ned Stockwell Road .. Abbot Road .. tolv minutter til tre vi skal flytte sammen Lambeth Road mot. Vauxhall Bridge. nå når vi kommer til den andre siden av Vauxhall Bridge vi er i Westminster Borough området. det er fullt mulig vi kan støte noen. av den måten vi går .."

Oooo Du kan ikke nå meg nå, Oooo Uansett hvordan du prøver. Farvel grusomme verden, det er over. Gå forbi. Sittende i en bunker, her bak veggen min, venter på ormer som kommer. I perfekt isolasjon, her bak veggen min, venter på ormer som kommer. Venter, å kutte ut Deadwood. Venter, å rydde opp i byen.

venter, for å følge ormer. Venter, å sette på en svart skjorte. Venter, for å luke ut de sveklinger. Venter, å knuse i vinduene og sparke i sine dører. Venter, for den endelige løsningen for å styrke belastning. Venter, å følge ormer. Venter, for å slå på dusjene og fyre ovnene. Venter, for queers og Coons og de røde og jødene. Venter, å følge ormer. Har du lyst til å se Britannia, Regel igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene. Har du lyst til å sende våre fargede fettere, Hjemme igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene.

Waiting for ormer av Pink Floyd

Waiting for ormer tekster av Roger Waters er tilhører sine respektive forfattere, artister og etiketter og er strengt for ikke-kommersiell bruk. OPYRIGHT © 2009-2021 AZLYRICDB. OM. Alle rettigheter reservert | Personvernregler | BlogYou ser nå Roger Waters venter på at Worms Tekst

Ooooh du ikke kan nå meg nå Ooooh ingen rolle hvor du prøver Farvel grusomme verden sin over gå på ved å sitte i en bunker her bak veggen min Waiting for ormer å komme i perfekt isolasjon her bak veggen min Waiting for ormer å komme Venter på å kutte ut Deadwood Venter på å rydde opp i byen Venter på å følge ormene venter på å sette på en svart skjorte Venter på å luke ut de sveklinger Venter på å knuse i vinduene og sparke i sine dører venter på den endelige løsningen for å styrke den belastningen Venter på å følge ormene venter på å slå på dusjene v og fyre av ovner Waiting for queers og Coons og de røde og jøder venter å følge ormene Ville du like å se Britannia Rule igjen min venn Alt du trenger å gjøre er å følge ormene ønsker du å sende våre fargede fettere Hjem igjen min venn Alt du trenger å gjøre er å følge ormene.

Ooooh du ikke kan nå meg nå Ooooh ingen rolle hvor du prøver Farvel grusomme verden er det over gå på ved å sitte i en bunker her bak veggen min Waiting for ormer å komme i perfekt isolasjon her bak veggen min Waiting for ormer å komme Venter på å kutte ut Deadwood Venter på å rydde opp i byen Venter på å følge ormene venter på å sette på en svart skjorte Venter på å luke ut de sveklinger Venter på å knuse i vinduene og sparke i sine dører venter på den endelige løsningen for å styrke den belastningen Venter på å følge ormene venter på å slå på dusjene v og fyre av ovner Waiting for queers og Coons og de røde og jøder venter å følge ormene Ville du like å se Britannia Rule igjen min venn Alt du trenger å gjøre er å følge ormene ønsker du å sende våre fargede fettere Hjem igjen min venn Alt du trenger å gjøre er å følge ormene.

Legg til tankene dine

Waters Roger Wall Live In Berlin Waiting For The Worms Eins! Tzwei! Drei! Hammer! Ahhhhhhhhh. OOOOOooooH. Du kan ikke nå meg nå. OOOOOooooH, nå uansett hvordan du prøver. Farvel grusomme verden, det er over, gå på ved. Sittende i en bunker, her bak veggen min. Venter på ormer som kommer (ormer kommer). I perfekt isolasjon, her bak veggen min. Venter på ormer som kommer.

(Megafon: Vil publikum innkalle til en femten utenfor Brixton Town Hall hvor vi skal være.) Waiting (for å kutte ut Deadwood). Venter (å rydde opp i byen). Venter (for å følge ormer). Venter (for å sette på en svart skjorte). Venter (for å luke ut de sveklinger). Venter (å knuse i vinduene og sparke i sine dører) Waiting (for den endelige løsningen for å styrke belastning). Venter (for ormer). Venter (for å slå på dusjene og brann ovner). Venter (for dronninger og Coons og de røde og jødene). Venter (for å følge ormer). Har du lyst til å se Britannia regelen igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene. Har du lyst til å sende Våre fargede fettere hjem igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene.

Pink Floyd - venter på ormer

Oooo du ikke kan nå meg nå, Oooo uansett hvor du prøver. oodbye grusom verden, er det over. alk på av. itting i en bunker, her bak veggen min, venter på ormer som kommer. (Ormer som kommer.) I perfekt isolasjon, her bak veggen min, venter på ormer som kommer. (Ormer som kommer.) Venter, å kutte ut Deadwood. aiting, for å rydde opp i byen. aiting, for å følge ormer. aiting, å sette på en svart skjorte. aiting, for å luke ut de sveklinger. aiting, å knuse i vinduene og spark i sine dører. aiting, for den endelige løsning for å styrke belastningen. aiting, for å følge ormer. aiting, for å slå på dusjene og fyre ovnene. aiting, for queers og Coons og røde og jødene. aiting, for å følge ormer. Ould du liker å se britannia, Regel igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene. Ould du sende våre fargede fettere, Hjemme igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene.

Ormene vil innkalle utenfor Brixton busstasjon Vi skal flytte sammen på ca 12:00 ned Stockwell Road [Uforståelig] Abbot veien [Uforståelig] For tre vi skal flytte sammen Lambeth Road mot Vauxhall bro nå når vi kommer til den andre siden av Vauxhall Bridge Vi er i Westminster-området det er fullt mulig vi kan støte på noen jøde gutter ved måten vi gå [Uforståelig]

Vi sjekker nettleseren din wwwcloverlyricscom

Venter på å kutte ut deadwoodWaiting å rydde opp i cityWaiting å følge wormsWaiting å sette på en svart shirtWaiting å luke ut weaklingsWaiting å knuse i vinduene og spark i sine dører

venter på den endelige løsning for å styrke strainWaiting å følge wormsWaiting å slå på dusjene og brann ovensWaiting for queers og coonsAnd de røde og JewsWaiting å følge ormene

Ormene vil innkalle utenfor Brixton Buss StationWe'll være å flytte sammen på ca 12:00 ned Stockwell Road [Uforståelig] Abbot veien [Uforståelig] For tre vi skal flytte sammen Lambeth Road mot Vauxhall bridgeNow når vi kommer til den andre siden av Vauxhall BridgeWe're i Westminster areaIt er fullt mulig vi kan støte på noen jøde gutter ved måten vi gå [Uforståelig]

søk

Har du lyst til å se BritanniaRule igjen, min venn Alt du trenger å gjøre er å følge wormsWould du sende vår farget cousinsHome igjen, min venn Alt du trenger å gjøre er å følge ormene "Hammer? Hammer, Hammer, "[Mann med Megafon:]".. ormene vil innkalle utenfor Brixton busstasjon Vi skal flytte sammen klokken på ca 12 ned Stockwell Road .. Abbot Road .. tolv minutter til tre vi' vil være å flytte sammen Lambeth Road mot Vauxhall Bridge. nå når vi kommer til den andre siden av Vauxhall Bridge vi er i Westminster Borough området. det er fullt mulig vi kan støte noen. av den måten vi går .."

[img20]

Pink Floyd Lyrics

[img21]

"Eins, zwei, drei, alle!" Ooooh, du kan ikke nå meg nowOoooh, uansett hvordan du tryGoodbye, grusom verden, det er overWalk på av. itting i en bunker her bak min wallWaiting for ormer som kommer. n perfekt isolasjon her bak min wallWaiting for ormer som kommer. i er svært venter på å lykkes og kommer til å innkalle utenfor BrixtonTown Hall hvor vi skal være. aiting å kutte ut Deadwood. aiting å rydde opp i byen. aiting å følge ormer. aiting å sette på en svart skjorte. aiting å luke ut de sveklinger. aiting å knuse i sin windowsAnd spark i sine dører. aiting for den endelige styrke solutionTo belastningen. aiting å følge ormer. aiting å slå på showersAnd brann ovnene. aiting for dronninger og c *** sand de røde og jødene. aiting å følge ormer. Ould du liker å se BritanniaRule igjen, min venn? Alt du trenger å gjøre er å følge ormene. Ould du sende vår farget cousinsHome igjen, min venn?

[img22]

sangkunstnere

[img23]

Viktig merknad! Alle tekster, bilder, lenker og andre materialer på dette nettstedet ble sendt inn eller delt av tidligere besøkende, og eies av deres respektive eiere, og presenteres her utelukkende og strengt for pedagogisk eller personlig bruk. Ingen garantier er gitt til deres nøyaktighet, og heller ikke eventuelle krav gjøres om deres attribusjon. Besøkende er sterkt oppfordret til å besøke og bokmerke PinkFloyd. om og til enhver tid respekt og overholdelse av lov om opphavsrett!

[img26]

tekster:

[img27]

Vi er venter på å lykkes og kommer til å innkalle utenfor Brixton rådhuset der vi skal være. Venter på å kutte ut Deadwood. Venter på å rydde opp i byen. Venter på å følge ormene. Venter på å sette på en svart skjorte. Venter på å luke ut de sveklinger. Venter på å knuse i vinduene og sparke i sine dører. Venter på den endelige løsningen å styrke belastningen. Venter på å følge ormene. Venter på å skru på dusjen og fyre ovnene. Venter på dronninger og Coons Og de røde og jødene. Venter på å følge ormene.

Forklart hvorfor, til tross for sin begrensede box office suksess, er bellbottoms teatralske et viktig signal for filmindustrien

Bellbottoms Box Office Performance de siste syv dagene viser at gamble har betalt, men ikke nødvendigvis i monetære vilkår..

Lære mer

Tom Petty på gitar ...

Lær hemmelighetene bak Tom Pettys sang skrive stil i denne Tom Petty stil gitar leksjon med full gitarsolo og akkorder..

Lære mer

Populær

© 2022 July | Ultimate Classic Rock

Vi bruker informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på vår nettside. Ved å bruke nettstedet ditt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
Tillat informasjonskapsler.