Klausuler i arbeidskontrakter Et nytt verktøy for å bekjempe bedrifts misfeasance India Selskapsrett

clawback er en bestemmelse som kan inngå i form av et incitament pris som gjør selskapet til å gjenvinne verdi at deltakeren har fått i forhold til prisen etter at verdien er blitt levert til dem.

tilgang til dette innholdet gratis med en prøveversjon av lexispsl og dra nytte av:

** Trials er gitt til alle LexisPSL og LexisLibrary innhold, ekskludert Practice Compliance, Practice Management og Risk and Compliance, er abonnement pakker skreddersydd til dine spesifikke behov. For å diskutere utprøving disse LexisPSL tjenester vennligst e kundeservice via vårt elektroniske skjema. Gratis prøveversjoner er kun tilgjengelig for enkeltpersoner basert i Storbritannia. Vi kan avslutte denne rettssaken til enhver tid eller bestemme seg for ikke å gi en rettssak, uansett årsak. Trial omfatter et spørsmål til LexisAsk løpet av lengden på rettssaken.

Populære dokumenter

Den første definisjonen av kloen tilbake i ordlisten er å komme tilbake med vanskelighet. Annen definisjon av kloen tilbake er å gjenvinne, esp ved beskatning eller en straff. Loven tilbake er også utvinning av en sum penger, esp ved beskatning eller en straff.

Konjugering av verbet å klore tilbake

Denne nettsiden bruker en sikkerhetstjeneste for å beskytte seg mot online angrep. Handlingen du nettopp har utført utløste sikkerhetsløsningen. Det er flere handlinger som kan utløse denne blokken, inkludert å sende inn et bestemt ord eller en setning, en SQL-kommando eller misdannede data.

Hva kan jeg gjøre for å løse dette?

oversettelser av clawback fra engelsk til andre språk som presenteres i denne seksjonen er blitt oppnådd ved hjelp av automatisk statistisk oversettelse; hvor viktig oversettelsesenhet er ordet «clawback» på engelsk.

gjenvinning av tidligere utlevert eller beskyttet penger eller fordeler gjennom en kontraktsfestet bestemmelse eller skatterett, vanligvis utløst for å motvirke en underdekning i økonomiske resultater eller oppveie en forpliktelse (ofte brukt attributively): Én ledere clawback skredet femti millioner dollar. ost offentlige selskaper har clawback bestemmelser, men styrene velger ikke å påkalle dem.

Origin ofclawback

Disse eksemplene er fra Corpora og fra kilder på nettet. Eventuelle meninger i eksemplene representerer ikke meningen fra Cambridge-ordbokenes redaktører eller Cambridge University Press eller dets lisensgivere.

Hvorfor har jeg blitt blokkert?

Disse setningseksempler velges automatisk fra ulike online nyhetskilder for å reflektere dagens bruk av ordet "klo tilbake. Visninger uttrykt i eksemplene representerer ikke Merriam-Websters mening eller redaktørene. Send oss ​​tilbakemelding.

Men Lamberth beslutning holder også live større risiko for Bolton, som administrasjonens forsøk på å klore tilbake inntektene fra boken, blant annet fra en hvilken som helst film og TV-rettigheter, og andre konsekvenser for avsløre gradert informasjon.

Jeg vil også gjerne å forstå hvorfor administrasjonen kan klore tilbake boken inntektene på grunn av film- og TV-rettigheter. Betyr det har å gjøre med opphavsrett beskatning? Betyr det innebærer boken inneholder sitater fra TV og filmer?

Det vil trolig bli hevdet av "administrasjonen" som Hiltons bok ble gjort mulig bare av hans regjering posisjon, og at mye av informasjonen i det liksom "tilhører" regjeringen. I den forstand vil de hevde at de er "klore tilbake" hva er deres. Bolton og hans advokater ville svært sannsynlig uenige.

Jeg er ikke kjent med de spesifikke lover som er involvert her, men det kan være at regjeringen har en rett til å kreve fortjeneste som ulovlig ble oppnådd. For eksempel, mange stater har lover som hindrer forbrytere fra profitterer på salg av deres "story". Disse lovene er omstridt, siden de innebærer en konflikt mellom First Amendment og rettighetene til ofrene. FindLaw har en god artikkel som handler om historie og problemer involvert.

Finanskrisen i 2008 gjorde det mulig å besøke kontraktsmessige klausuler av ansatte, spesielt de som styrer godtgjørelser av ledere i finansinstitusjoner. En av klausulene som oppnådde fremtredende var klausulen som gjelder Clawback. I stor grad refererer Clawback-klausulen til en handling for tilbakebetaling av tap. Det betyr refusjon eller retur av insentiv eller kompensasjon etter at de har blitt betalt. Formålet med en slik klausul er å kreve tilbake urettferdig anrikning som har skjedd med en ansatt. En slik klausul fungerer som en forsikringsform og opprinnelig ble brukt i tilfeller av feilinformasjon for økonomiske resultater eller bedrageriske handlinger av ansatte, men over tid har omfanget av denne klausulen gradvis utvidet seg.

I India er det for tiden ingen lov som spesifikt regulerer eller forbyder inkludering av Clawback-bestemmelser. Reserve Bank of India, i 2012 og 2019, utstedte retningslinjer som ga inkludering av clawback-klausuler i forhold til variabel og utsatt godtgjørelse til fulltidsdirektører, konsernsjef (konsernsjef) og andre risikotakere. Disse retningslinjene gjelder imidlertid bare for privat sektor og utenlandske banker.

I så vidt som selskapsrett er bekymret, begrenser felles lovprinsipper, som akseptert i India, styrer styremedlemmer fra å utlede profitt (annet enn de som leveres av selskapet) i løpet av utførelsen av deres oppgaver et selskap, uten kjennskap og samtykke fra selskapet. For det samme er det flere bestemmelser i selskapsloven, 2013 (loven), som enten pålegger styremedlemmene til å refundere beløpet som ikke har oppnådd eller styrke selskapet for å søke tilbakebetaling / gjenoppretting av beløpet gitt.

Aks § 166 nr. 5 fastsetter at en direktør for et selskap skal være ansvarlig for å betale til selskapet beløpet som er lik unødig gevinst, enten til seg selv eller hans slektninger, partnere og tilknyttede selskaper. Refusjon av godtgjørelse trukket over foreskrevet grense av direktøren til selskapet er gitt i henhold til lovens § 197 nr. 9, som kun kan fravikes av selskapet gjennom spesiell resolusjon bestått innen to år fra datoen som summen blir refunderes.

I tillegg gjør det mulig for selskapet å gjenopprette godtgjørelsen (inkludert aksjeopsjoner) mottatt av tidligere eller nåværende administrerende direktør eller heltidsdirektør eller leder eller administrerende direktør, i tilfelle svindel eller ikke -Compliance, som krevde en omstillelse av regnskapet, og dersom lønnsavtalen er funnet å være over det som reflekteres i de omregnede regnskapene.

Seksjon 130 og § 131 i loven omhandler gjenåpning og revisjon av kontoer av selskaper, som ble varslet 1. juni 2016, poste Satyam-skandalen. Under disse bestemmelsene kan årsregnskapet omarbeides dersom en ordre er vedtatt av tribunalen:

Selv om den nåværende artikkelen ikke håndterer disgorgement, er det verdt å nevne at §§ 212 (14a) og 224 (5) i loven sørger for disgorgement av eiendeler, eiendom eller kontanter av slike direktører, nøkkel Ledende personell eller annen offiser i selskapet, som er ansvarlige for personlig uten begrensning av ansvar, dersom SFIO-rapporten i henhold til § 212 (11) eller § 212 nr. 12 eller inspektørene rapporterer i henhold til § 223, sier at en svindel har skjedd og En slik person har tatt unødig fordel eller fordel. Imidlertid kan slik disgorgement bare håndheves av staten ved å sende inn en søknad før tribunalen for passende ordrer.

Gitt fravær av enhver uttrykkelig lov, kan håndhevelse av clawback-klausuler være en hindring hvis det ikke er tidsperiode for å hevde slik clawback eller tidsperioden som er definert, er urimelig. Det er også usikkerhet om hvorvidt Clawback kun kan hevdes fra den variable del av lønn eller om det kan utvides til å omfatte mengder av de faste eller de garanterte delkomponentene i lønnen. Videre gir mange selskaper en stor del variabel kompensasjon i aksje- eller aksjeopsjoner, som har usikker verdivurdering. Det er derfor viktig at Clawback-klausuler er definert i krystallklaringsvilkår, sammen med stavemåte om omstendighetene under hvilke slik Clawback kan håndheves.

India har vært vitne til en rekke bedriftsskandaler i løpet av det siste tiåret med en alarmerende regelmessighet. Undersøkelser i disse skandalene ved lovhåndhevelse byråer har avslørt en trend av forfalskning av regnskap for å vise kunstig fortjeneste, som syntes å være til nytte for administrerende direktør / administrerende direktører og andre administrerende direktører. De har trukket uforholdsmessig mengde penger ved hjelp av profittbonus, aksjeopsjoner og andre fordeler, som de ikke ville ha rett til, hadde regnskapet reflektert den sanne og rettferdige utsikten over selskapets saker. Det anbefales at alle seniornivåavtaler som har rett til å trekke profittbundne provisjon, bonuser, etc., bør ha spesifikk clawback-klausul i ansettelseskontrakten, som også vil fungere som avskrekkende for slike feilbehandlinger. Vi bør forvente å se betydelig evolusjon av lov om dette emnet i de kommende årene, da antall slike tilfeller er for tiden ventende bedømmelser.

Selskapsloven, 1956 inneholdt ingen avsetning knyttet til omstilling av kontoer. Institutt for bedriftssaker hadde utstedt ulike avdelingsskoler som omhandler gjenåpning av kontoer etter deres adopsjon av medlemmer på generalforsamlingen.

Listing resultater Hva betyr det å ha en klo tilbake klausul

I en slik situasjon, under clawback-bestemmelsen, kan selskapet ta tilbake bonusbeløpet tidligere utbetalt til konsernsjefen. Avhengig av den spesifikke Clawback-klausulen, kan konsernsjef også måtte betale en straff fordi de opprinnelige regnskapsrapporterne er feil. Bruk av Clawback-bestemmelser

Clawback Lawsuits LegalMatch Law Library

Hva betyr "clawback"? I en finansiell eller forretningsinnstilling kan Clawback referere til en bestemmelse i en kontrakt som gjør at penger eller fordeler kan tas tilbake hvis det oppstår spesielle forhold. Et vanlig eksempel er hvor forsikringspremier kan refunderes eller clawed tilbake hvis forsikringen avbestilles innen en gitt tidsperiode.

hva er en clawback? - En grunnleggende forklaring på advokatfirmaet

BLMIS likvidasjonen var 11. desember 2008, slik at utseendet for preferanse krav vil strekke seg tilbake til 10. september 2008 for de fleste krav, men vil gå tilbake til 11. desember 2007 for eventuelle utbetalinger til innsidere eller for deres fordel. Trustee har to år fra innleveringsdatoen, eller til

Hva betyr det når en arbeidsgiver bruker en clawback

Hva betyr det å klo tilbake kompensasjon? En clawback er en politikk eller en avtale som tillater en arbeidsgiver å gjenvinne visse kompensasjon som er betalt til en ansatt, typisk fordi den ansatte engasjert seg i forsømmelser eller fordi den ansatte mottok kompensasjon som følge av feil økonomiske resultater rapportert av selskapet.

California Clawback Bestemmelse: Sette kloen i Claw

Et ord som brukes i venturekapitalindustrien for å beskrive et felles begrep som finnes i partnerskapsavtaler. En clawback krever at venturekapitalister refunderer gebyrer til sine investorer dersom det viser seg at venturekapitalisterne mottok mer enn 20 prosent andel av en fonds overskudd. Clawbacks ble vanlige i 2002, som forekommet da en venturekapitalist tok sin 20 prosent andel av en midler tidlig investeringssuksess, men fondet mistet senere penger. Clawbacks brukes også i andre finansieringskontekster, for eksempel Private Equity.

Oppmerksomhet kreves CloudFlare.

Jeg vil si takk, takk i denne pedagogiske videoen for barn, lær å si takk med Familien Cocomelon Nyt mer barnehagerymer og ....

Lære mer

Komfortabelt nummen

Hypnotiserende ... dristig og viktig storyof en risktakinggirlhood brukt i en arbeider fengsel byen Andre Dubus IIIFor Maureen StantonsproperCatholicmother, til byene maksimal sikkerhet fengsel wasa måten holde henne sju barn i kø hvis du ikke oppføre seg, Ill sette deg i Walpole fengsel. UT asthe 1970 brakte upheavalto Amerika, og linesbetween gode og dårlige uklart, oncesolid Stantons familien mistet sin måte. Apromising younggirl med en smart munn, Stanton svinger watchfulas foreldrene skille og hennes nowsinglemother går ned i butikktyveri, så grovt tyveri, noe tokeep fotfeste i middelklassen for sine barn. o lenger skremt av trusler om Walpole Prison, slips Stantontoo inn delinquencyvandalism, bryte og enteringall mens nesten slette seg selv gjennom avhengighet til englestøv, en hjemmelaget form for PCP som feide gjennom hennes hjemby i kjølvannet av Nixons total krig mot narkotika. ody Leaping Bakover er haunting og vakkert tegnet historien om en selfdestructive girlhood, OFA byen og en nationoverwhelmed ina tid for endring, og hvordan lifealteringa glimt av en worldbigger enn den vi kommer fra canbe..

Lære mer

Populær

© 2022 July | Ultimate Classic Rock

Vi bruker informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på vår nettside. Ved å bruke nettstedet ditt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
Tillat informasjonskapsler.